Vyhledáváme atraktivní obchodní strategie

Ty nejzajímavější následně poskytujeme obchodníkovi s cennými papíry pro jeho klienty.

Co děláme

Každý den vyhledáváme a analyzujeme nové strategie. Doposud jsme zanalyzovali více než 3.000 strategií a každým dnem přibývají nové.

Ročně našim přísným filtrem projde kolem 4-5 strategií. 

Pouhé 1-2 se dostanou do testování, které probíhá výhradně s naším vlastním kapitálem.

Po uplynutí „zkušební doby“ následně vyhodnocujeme, zda má tato investice smysl či nikoli. Období testování a vyhodnocení trvá v průměru více než 12 měsíců.

Pokud strategii uznáme za vhodnou, nabídneme ji obchodníkovi s cennými papíry.

Jak to děláme

Veškerá činnost probíhá prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který vytváří bezpečné a transparentní prostředí pro realizaci investičních záměrů.

Chci vědět více

Monesty s.r.o.
Korunní 2569/108, 101 00 Vinohrady,  Praha 
IČ: 097 53 818

 

Disclaimer:

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizovém trhu a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu od nezávislého finančního poradce. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na webovách stránkách jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Monesty s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

Obsah těchto webových stránek je předmětem změny bez předchozího upozornění a je poskytnut za jediným účelem, tj. asistence obchodníkům k vytvoření vlastního investičního rozhodnutí. Monesty s.r.o. přijal přiměřená opatření k zajištění přesnosti informací na webových stránkách, avšak nezaručuje jejich správnost a nenese odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu, která může vzejít přímo nebo nepřímo z obsahu nebo z Vaší neschopnosti k přístupu na webové stránky; dále za případné prodlení nebo selhání přenosu či příjmu pokynů nebo oznámení zaslaných skrze webové stránky.

© 2020 MONESTY. Trademarks and brands are the property of their respective owners. Grafika studio WEBNITO